FANDOM


מפלצת היא סוג של קלף דלת שמופיע בכל הסוגים השונים של מנצ'קין. הן בכל הצורות הצבעים והגדלים שאפשר לדמיין. לעתים קרובות הן סאטיריות (The Old Grape Ones, מנצ'קין קת'ולהו) ולעתים הן פשוט מייצגות דמויות או דברים (ביגפוט). כאשר שחקן מנצח מפלצת, הוא עולה בדרגה/ות וזוכה בקלפי אוצר כפי שמצוין על קלף המפלצת. כאשר שחקן מפסיד למפלצת, ביכולתו לבצע הימלטות, ואם הוא כשל גם בזה, עליו למלא אחר החדשות הרעות.