FANDOM


מוות של שחקן נגרם על ידי הפסד מול מפלצת שהחדשות הרעות שלה כוללות מוות.

מה שנשמר לאחר המוותעריכה

לשדוד את הגופהעריכה

השחקן פורס את כל הקלפים בידיו לצד כל הקלפים שהיו מולו (מלבד גזע ומקצוע). החל מהשחקן בעל הדרגה הגבוהה יותר כל שחקן מלבד המת בוחר קלף. אם יש תיקו בדרגות, שני השחקנים מגלגלים קובייה. אם כולם קיבלו קלף אחד, זורקים את המיותר לערמת הזרוקים.

קלפים חדשיםעריכה

השחקן שולף 2 קלפי דלת ושני קלפי אוצר, כמו התחלת המשחק.