FANDOM


כוהן הוא אחד מהמקצועות הקיימים במנצ'קין 1.

יכולותעריכה

  • החייאה: לקחת את הקלף הראשון מערמת הזרוקים במקום לפתוח דלת. אז הוא צריך לזרוק קלף 1 מידו.
  • גירוש: לזרוק עד 3 קלפים בקרב כנגד אל-מת. כל קלף נותן תוסף +3.

מפלצות המתייחסות לכוהנים באופן מיוחדעריכה

  • עופל:מהגהנום. +5 נגד כוהנים
  • שד דודה:מהגהנום. +5 נגד כוהנים
  • הבוס האחרון/קאלי:מהגהינום. +5 נגד כוהנים
  • מהגהנום...+5 נגד כוהנים

קלפי אוצר המיוחדים לכוהניםעריכה

  • אלה של חדות (+4): לשימוש כוהנים בלבד
  • מגרד גבינה של אחווה (+3): לשימוש כוהנים בלבד
  • מגני בירכיים של פיתוי: לא ניתן לשימוש בידי כוהנים