FANDOM


דרגה זו רמת השחקן, פשוטו כמשמעו. הדרגה משתנה בין 1-10. 1 זו הדרגה ההתחלתית של כל שחקן, ומי שמגיע לדרגה 10- מנצח במשחק.

סימוןעריכה

כדי לא להתבלבל, מומלץ לסמן את דרגתו של כל שחקן עם סמנים, כמו: מטבעות, גפרורים, או כל אובייקט אחר הניתן לספירה. כולם מתחילים עם סמן אחד, ובכל פעם שמישהו עולה דרגה, מוסיפים לו סמן. כל פעם שמישהו יורד דרגה, מורידים לו סמן.

עליית דרגהעריכה

עלייה בדרגה מתבצעת ע"י 3 דרכים:

שימו לב! בדרגה 9 ניתן לעלות דרגה רק על ידי ניצחון בקרב!

ירידת דרגהעריכה

אפשר לרדת בדרגה ע"י:

  • חדשות רעות של מפלצת הכוללות איבוד דרגה/ות
  • קללה הכוללת איבוד דרגה

השחקן לא יכול לרדת דרגות אם הוא בדרגה 1.