FANDOM


גמד הוא אחד מהגזעים הקיימים במנצ'קין 1. גמד יכול לשאת כמה חפצים גדולים שירצה, במקום רק 1. בנוסף, לגמד יכולים להיות 6 קלפים ביד, במקום 5.

מפלצות המתייחסות לגמדים באופן מיוחדעריכה

  • חיבוק דוב: +5 נגד גמדים

קלפי אוצר המיוחדים לגמדיםעריכה

  • שריון נמוך ורחב (+3): לשימוש גמדים בלבד.
  • פטיש של פיקות ברכיים (+4): לשימוש גמדים בלבד.